איטו אבירם

אטרקציה לילדים באצבע הגליל: “דרך החלב” בבית הילל – מאכילים, טועמים ונהנים

אטרקציה לילדים באצבע הגליל: “דרך החלב” בבית הילל – מאכילים, טועמים ונהנים

במשק קורלנדר הילדים יחלבו ויאכילו את הפרות ואחר כך גם ישתו את החלב שהם חלבו…