תגיות: ספר עלילתי העוסק בצעירים דתיים

ספרים עיון פרוזה

הספר “קוץ ודרדר” – אליה וקוץ בה…

איטו אבירם
סיפור עלילתי רומנטי על צעירים דתיים ודתיים לשעבר, המחפשים את דרכם בסבך החברתי בישראל המודרנית, מתגלה כבלתי ניתן לקריאה בשל הבלחות עיוניות החוזרות ונשנות, שבהן...